home sitemap wheelchair

Š. m. lapkričio 16-ąją lopšelio-darželio vaikai minėjo tarptautinę Tolerancijos dieną. Vaikai su mokytojais diskutavo apie tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus,  skaitė pasakas, kuriose yra daug pavyzdžių apie bendrystę. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis- Tolerancijos namas.  Vaikai  piešė, konstravo namus, kuriuose gyvena skirtingi kaimynai,  organizavo piešinių parodą, dainavo draugystės dainas, šoko šokius. Kuo anksčiau vaikai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.