home sitemap wheelchair

Lapkričio 9,10 d.d. darželyje įvyko tėvų komitetų susirinkimai, kurių metu diskutavome aktualiais klausimais ir ir išrinkome 1 narį  į įstaigos tarybą.
Su tėveliais aptarėme strateginio, metinio bei viešųjų pirkimo planų rengimą, neformalaus ugdymo organizavimą, kalėdinių renginių organizavimą įstaigoje.
Įstaigos tarybą papildė nauji nariai. Sveikiname naujai išrinktus įstaigos tarybos narius ( iš Beržyno gatvės):
direktorės pavaduotoją Dalią, muzikos mokytoją Vigidiją, mamą Kristiną iš ,,Svirpliukų” grupės.
Linkime naujų idėjų ir laukiame pasiūlymų.