home sitemap wheelchair

Mažieji “Pagranduko” piliečiai kartu su mokytojais paminėjo Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną klausydami pasakojimo apie vienintelį Lietuvos Karalių Mindaugą. Visi giedojo Tautišką giesmę, šoko liaudiškus ratelius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus.