home sitemap wheelchair

2021 m. lapkričio 4 d. mūsų lopšelis-darželis organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Teatras gamtoje“.

Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų gamtamokslinę kompetenciją dalinantis patirtimi apie vaikų gamtamokslinio ugdymo galimybes taikant Naratyvinio žaidimo ugdymo metodą.

Uždaviniai:

  • atskleisti gamtamokslinio ugdymo darželyje svarbą;
  • tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, susijusias su ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamoksliniu ugdymu, kuriant inovatyvias tyrinėjimo erdves, skatinančias bandyti, kurti, stebėti, eksperimentuoti, taikant įvairius vaikų saviraiškos ugdymo metodus;
  • suburti įstaigų pedagogus bendravimui ir bendradarbiavimui.

Konferencijoje dalyvavo pedagogai iš 45 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Pranešimus skaitė: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė Ona Motiejūnaitė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Kazė Verbickienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė Vida Kisielienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva ir meninio ugdymo mokytoja Ona Amulytė, Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Goda Stonkuvienė ir mokytoja Orinta Lionaitė,  Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“  mokytoja Agata Vysockienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“  mokytoja metodininkė Svetlana Gerasimenko ir mokytoja Anžela Jankovskaja, Vilniaus Markučių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė ir mokytoja metodininkė  Audronė Sinkevič, Vilniaus lopšelio-darželio mokytojos metodininkės Rasa Okulevičienė ir Daiva Gaidelienė.

Konferenciją apibendrino ir įžvalgomis ateičiai dalinosi Vytauto Didžiojo Universiteto mokslininkės docentės   Agnė Brandišauskienė ir Milda Brėdikytė.

Džiaugiamės draugišku bendradarbiavimu su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Tik dalinimasis darbo patirtimi padeda  mums visiems tobulėti, įkvepia naujų  idėjų paieškai. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Visa tai mes darome vaiko labui.

                                                                       Konferencijos moderatorė,

                                                                       direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė