home sitemap wheelchair

Už lango vis dažniau  karaliauja darganos, lietūs ir vėjai. Nieko nuostabaus, juk jau lapkritis atkeliavo, bet mes dar gyvename neseniai praūžusio spalio prisiminimais. Visą spalio mėnesį „Pagranduko“ vaikučiai keliavo rudens takais. Keliaudami  aplankė sodus, kuriuose prinoko obuoliai, miškus, kuriuose  subrendo riešutai, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, minė mįslės, žaidė žaidimus, sukosi rateliu ir po vieną, ir po du. Dainose, žaidimuose, eilėraščiuose improvizacijose  atsispindėjo svarbiausi rudens įvykiai:  išskrendantys paukščiai,  dygstantys grybai,  krentantys lapai, lietūs, vėjai, žmonių ir gyvūnų rudens darbai darbeliai. Kiekvienos grupės vaikučiai su savo mokytojomis  džiaugėsi  savo švente, patyrė spalvingą rudeninę nuotaiką, kurią dovanojo ir kiekvienos grupės šventėje dalyvavusioms direktorei Vidai Kisielienei bei direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Gaidelienei. Rudenėlis buvo dosnus visiems – paliko pilną kraitę vaišių ir gražias šventės akimirkas.