home sitemap wheelchair

Š.m. lapkričio 9 d. įstaigoje svečiavosi Liaudies instrumentų studija su muzikine-edukacine programa „Daugiatautė Lietuva“.  Ši programa- tai prevencinė priemonė, kurios pagrindinis tikslas suvokti susitelkimą, vienybę, pagarbą sau ir kitiems. Edukacinio koncerto metu mažiesiems klausytojams vaikiška kalba buvo pateikta istorija apie tautinių mažumų atsiradimą Lietuvoje.