home sitemap wheelchair

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“(toliau – Sprendimas) bei  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Dėl paviršių testavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo2021 m. rugsėjo 9 d.   Nr. 30-2463/21 mūsų  įstaigoje nuo 2021 09 24 bus vykdomas  aplinkos  paviršių  ėminių  tyrimas  SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tikralaikės PGR metodu.

Aplinkos paviršių tyrimas vyks kas 14 dienų. Atlikimo laikas bus kintantis grupėse pasirinktinai. Tyrimui atlikti yra keliami tam tikri reikalavimai, pavyzdžiui: grupėje neturi būti vaikų, patalpos turi būti neišvalytos bei neišvėdintos bent 30 min.

Yra paskirti asmenys, atsakingi už tyrimų organizavimą. Apie tyrimų rezultatus bendruomenė bus informuojama per el.dienyną.