home sitemap wheelchair

Sausio 5 d. mūsų lopšelio – darželio vaikus aplankė Trys Karaliai Išminčiai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, kuriuos atlydėjo Šiaurinė žvaigždė. Jie paskelbė kalėdinio laikotarpio pabaigą ir atsisveikinimą su eglute, papasakojo vaikams kokia Trijų Karalių šventės prasmė. Kasparas su smilkalu išvarė iš patalpų ir visų širdelių negeras dvasias, linkėjo visiems gyventi santarvėje. Baltazaras stebuklingu tepalu tepė visus, kad būtų sveiki. Merkelis dovanojo aukso, kad namai būtų pilni gausos.

Karaliai Išminčiai kartu su vaikais šoko, dainavo dainas apie eglutę, o išeidami ant grupių ir salės durų užrašė raideles +K+M+B, kad visus metus saugotų ir primintų apie karalių apsilankymą. Vaikai, pamojavę eglutei,  sugrįžo į grupes atsisveikinti ir nupuošti savas eglutes. Iki kitų metų, eglute!

Skambant muzikai Trys Karaliai Išminčiai atkeliavo pas vaikučius Beržyno g. 7 A. Jiems buvo pasakojama istorija apie kūdikėlio Jėzaus gimimą bei Trijų Karalių šventės atsiradimą, papročius ir tradicijas.

Vaikai atsisveikindami su eglute dainavo jai dainas, šoko  šokius.

 

                                                Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Jolita Andrijauskienė