home sitemap wheelchair

Aktyviai  ir noriai dalyvaujame kitų Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų organizuojamuose projektuose, parodose, festivaliuose.

2016 m. spalio 4-12 d. Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyko paroda „Vaisiai, uogos ir daržovės 2016 m.“ .  „Pelėdžiukų“  ir „Žvaigždučių“ grupių vaikai su pedagogėmis Jolita Vilčinskaite- Druskiene, Indre Urnežiene, Virginija Sauliūte- Darvyde pagamino puikų eksponatą  „Stebuklinga obelėlė“

Jpeg

2016 m. spalio 7-24 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Marija Jundulienė „Saulyčių“ gr., auklėtojos Virginija Sauliūtė-Darvydė ir Rasa Okulevičienė „Boružėlių“ gr., auklėtoja Jolita Vilčinskaitė- Druskienė „Pelėdžiukų“ gr. su ugdytiniais  bei jų tėveliais dalyvavo ilgalaikiame projekte „Augu su knyga“, kuris propaguoja knygos svarbą vaiko raidai. Projektą organizavo Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Žiedas“.

20161024_141026 20161024_141109

Dėkojame visiems tėveliams, kurie aktyviai bendradarbiavo   kuriant  ir  apipavidalinant šias knygas. Tiek pedagogai asmeniškai, tiek mūsų įstaiga gavo padėkas už dalyvavimą šiame projekte.

2016 m. spalio 7 d. (šypsenos dieną) iš visos  darželio bendruomenės suneštų moliūgų įstaigos teritorijoje buvo sukurtas saulėtas oranžinis traukinys. Traukinio kelionės pradžia 11 val.  Mūsų traukinys prisijungė prie kitų respublikos  ikimokyklinių ugdymo įstaigų oranžinių traukinukų, kurie atpuškavo Į Vingio parką ir dalyvavo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“. Buvo siekiama ilgiausios moliūgų eilės Lietuvoje rekordo. Šio projekto tikslas- tobulinti LR švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu. Mūsų ugdymo įstaigą atstovavo auklėtojos: Jolita Vilčinskaitė- Druskienė ir Virginija Sauliūtė-Darvydė   su „Bitučų“ grupės priešmokyklinukais.

Dėkojame Lingailės ir Radvilės mamytei Dainai už pagalbą transportuojant moliūgus į Vingio parką. Šventė buvo nuostabi. Dėkojame visiems, kurie gausino oranžinį traukinį moliūgais.

Mūsų įstaigos pedagogai yra aktyvūs ir noriai dalinasi savo gerąja darbo patirtimi su kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais.

2016 m. spalio 26 d. auklėtoja Virginija Sauliūtė-Darvydė rodė atvirą veiklą Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo pedagogams tema „Svečiuose pas kiškį Sveikuolį“ su 3-4 metų amžiaus vaikais „Boružėlių“ grupėje. Veikla susilaukė didžiulio pedagogų susidomėjimo. Veikloje dalyvavo 23 pedagogai iš įvairių ugdymo įstaigų. Veikla įvertinta labai gerai. Veikloje auklėtojo naudojo daug įvairių ugdymo būdų- staigmenas, grojo pati gitara ir dainavo, eksperimentavo su vaikais su natūraliomis daržovėmis (šiuo atveju su kopūstais“ ir t.t.

2016 m. lapkričio 15 d.  priešmokyklinio ugdymo pedagogė dalinosi savo gerąja darbo patirtimi su Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo pedagogais tema „Raudonkepuraitė kitaip“. Pedagogams buvo improvizuojama pačių vaikų perkurta ir šiam laikmečiui adaptuota pasaka „Raudonkepuraitė“. Veikla sulaukė gerų vertinimų. Vaikai parodė savo savarankiškumą, atsakomybę, meninius gebėjimus, komunikacines kompetencijas.

Organizuodama ugdymo turinį mūsų ugdymo įstaiga taiko vieną iš aktyvių ugdymo metodų – ugdymo deinstitucionalizavimą- vaiko ugdymą ne tik tradicinėje grupės aplinkoje, bet ir už įstaigos ribų.  Jau praėjusiais metais mes aktyviai keliavome į muziejus, meno pažinimo centrus, prie žymių žmonių paminklų, kur vaikams buvo vedamos edukacinės valandėlės. Šiais mokslo metais pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, kuris jau nuo 2007 m. vykdo pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Lietuvos Nacionalinis muziejus- besimokančiai visuomenei“, kurio tikslas-ugdyti kultūringą, dvasingą ir kūrybingą asmenybę, suvokiančią savo tautos kultūros ištakas ir savitumą, sugebančią atpažinti, vertinti ir tausoti tikrąsias vertybes. Priešmokyklinio amžiaus vaikams muziejuje organizuojamos edukacinės valandėlės šiomis temomis: „Duonelės kelias“, „Vėlinės“, „Adventas“, „Vaikai ir žaislai“, „Velykos“.

2016 m. spalio 5 d. mūsų priešmokyklinukai  dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Duonelės kelias“. Valandėlės tikslas – plėsti vaiko patirtį apie lietuvių papročius ir tradicijas, susijusias su duona, puoselėti meilę ir pagarbą duonai bei kito žmogaus darbui. Valandėlės metu vaikai imitavo ūkio darbus su tikrais padargais bei buitiniais daiktais. Vaikai su didžiuliu džiaugsmu ir noru improvizavo rugelio sėją, pjūtį, kūlimą, grūdų vėtymą, malimą, duonelės kepimą. Valandėlės pabaigoje vaikams buvo  padengtas stalas balta linine staltiese ir ant nedidelės molinės lėkštutės, uždengt balta linine servetėle, patiekta kepta duonelė, supjaustyta smulkiais gabalėliais. Vaikai valgė ją kaip didžiausią skanėstą.

2016 m. spalio 19 d. darželyje vyko rudenėlio šventė „Rudenėlio išdaigos“. Šiais metais nusprendėme surengti bendrą viso darželio vaikų šventę tik vaikučiams. Meninio ugdymo pedagogė Olga su auklėtojomis Birute ir Indre parengė bendrą scenarijų šiam renginiui. Į šventė sugužėjo visos rudens gėrybės: daržovės (“Pelėdžiukų” gr.), vaisiai ir riešutėliai (“Žvaigždučių” gr.). Nepasididžiavo ir grybų šeimynėlė („Bitučių” gr.). Visi jie dainavo, deklamavo. Rudeniniai medžiai („Boružėlių” gr.) visus apdalino įvairiaspalviais lapais, šoko „Lapų šokį“. Na o po visų darbų, atkeliavo į šventę  ir rugeliai- žiemkentėliai (“Saulyčių” gr.), kurie savo daina papasakojo duonelės kelią nuo grūdo iki duonos kepalėlio atsiradimo ant mūsų stalo. Renginį vedė du personažai – Rudenėlis ir Žemė ( auklėtojos: Birutė ir Indrė).

2016 m. spalio 21 d. prišmokyklinės „Saulyčių“  grupės vaikai dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Vėlinės“. Šios valandėlės tikslas- supažindinti vaikus su lietuvių tradicijomis ir papročiais per Vėlines. Edukacinės valandėlės vadovė Elvyra pasakojo ir rodė vaikams, kaip puošiami lietuvių kapelai, po to vaikai apžiūrėjo įvairių kryžiastulpių ekspoziciją muziejuje ir pabaigoje valandėlės buvo suskirstyti grupelėmis, kuriose iš paruoštų magnetinių detalių dėliojo, kūrė savo kryžiastulpį. Grįžę į grupę dalinosi įspūdžiais, piešė matytus eksponatus, kūrė savuosius.20161021_100823 

2016 m. gruodžio 15 d. priešmokyklinukams  planuojama edukacinė valandėlė  „Adventiniai žaidimai“

 

 

Šiais mokslo metais tęsiamas ilgametis mūsų darželio  Sveikatingumo projektas „Saugus ir sveikas vaikas“.

Projekto tikslas- formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, kurti saugią ir sveiką ugdymo ir darbo aplinką, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų sąmoningumą.

Šiam projektui įgyvendinti pasitelkiama daugybė priemonių, metodų ir būdų.

2016 m. rugsėjo 7 d. darželio vaikučiams vyko edukacinis užsiėmimas „Saugus eismas“. Mokymus vaikučiams vedė Vilniaus miesto 3-ojo policijos komisariato pareigūnės: Inga Lelienė ir Indrė Olevnovaitė. Vaikučiams buvo rodomi animaciniai policijos draugo Amsiaus patarimai vaikams. Per filmukus vaikučiai sužinojo apie pavojus gatvėje ir kieme, kaip reikia pereiti gatvę, kur galima žaisti, o kur ne, kokios yra pasyvaus saugumo priemonės (atšvaitai, šalmai, saugos kėdutės vaikams).

DSC03230

2016 m. spalio mėnesį priešmokyklinėje grupėje pradėta įgyvendinti tarptautinė prevencijos programa „Zipio draugai“, kuri skirta 5-7 metų vaikams. Programos tikslas- padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų ir stresų įveikimo gebėjimų, plėtoti jų socialinę kompetenciją.

DSC03400DSC03402

2016 m. spalio 10-14 d. darželyje vyko Draugystės savaitė „Aš neskriaudžiu kitų- prisijunk ir tu“. Ši savaitė skirta draugystei, patyčių prevencijai. Vaikai su pedagogais grupėse skaitė istorijas, pasakojimus apie draugus, apie tai, koks elgesys  padeda išsaugoti draugystę, o koks gali įskaudinti ir atstumti draugus. Aiškinosi, ką reikia daryti, kai draugas elgiasi netinkamai, į ką  galima kreiptis pagalbos darželyje, namuose, kai draugas skaudina.

Apie draugystės svarbą, gražų, mandagų elgesį bei patyčių prevenciją  su vaikučiais kalbėjosi ir animacinius filmukus rodė bei aptarė mūsų socialiniai partneriai- Vilniaus miesto  3-iojo policijos komisariato pareigūnė Inga Lelienė.

2013_11_066

2016 m. spalio 20 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Marija ir auklėtoja Jolita darželio vaikams vedė sportinę pramogą  „Pagauk vėją!“. Pramoga vyko su dviem personažais, į kuriuos persikūnijo pramogą vedantys  pedagogai- tai vėjas Šiaurys ir vėjas Pietys. Pramogos pagrindiniai uždaviniai: siekti, kad vaikai ugdytųsi  gebėjimą draugiškai varžytis su kitais vaikais, per estafetes  tobulintų bėgimo, metimo, lindimo įgūdžius, ugdytųsi drąsą, vikrumą, patirtų daug teigiamų emocijų. Pramoga vyko salėje, nes lauke buvo nepalankus sportui oras. Stengiamės, kad visos sportinės pramogos vyktų lauke, jei tik  leidžia oro sąlygos.

2016 m. lapkričio 4 d. darželio auklėtinius  aplankė  Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai- civilinės saugos skyriaus  vyriausioji specialistė Danutė Pučkytė ir valstybinės priešgaisrinės valdybos skyriaus vyriausiasis inspektorius Mantas Sližauskas. Svečiai rodė animacinius filmukus vaikams, kalbėjosi su vaikučiais tema : „Vaikai ir ekstremalios situacijos. Kas tai?“. Vaikučiai sužinojo kaip saugiai elgtis su įvairiais prietaisais buityje, kad nevalia žaisti su ugnimi, kaip saugiai elgtis žiemą ant ledo, kur važinėtis rogutėmis ir kokiu telefono numeriu kreiptis pagalbos ištikus nelaimei.

2016-2017 mokslo metais mūsų darželis tęsia dalyvavimą aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“, kurio tikslas skatinti darželio auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektronikos įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis taip formuojant darželinukų ekologinio mąstymo įgūdžius.

33eadc3a6f1ddf79462188d728ce8efbf9e33c57

2016-2017 m. m. jau įsibėgėjo visu tempu. Atrodo, buvo čia rugsėjis, o žiūrėk,  jau ir lapkritis už lango. Darbas veja darbą. Gyvenimas mūsų darželyje verda kaip skruzdėlyne.

Šiais mokslo metais atliepdami Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo  skyriaus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti  siūlomus prioritetus 2016-2017 mokslo metams didelį dėmesį skirsime:

  • Saugios, į vaiką orientuotos emocinės aplinkos kūrimui.  Saugi emocinė aplinka padeda vaikui ugdytis individualius gebėjimus pagal savo amžių bei pasiekimų lygį.
  • Ypatingas dėmesys šiais mokslo metais bus skiriamas atradimams, tyrinėjimams, edukacinių erdvių  lauke kūrimui bei jų racionaliam panaudojimui vaiko veikloje.
  • Daug dėmesio skirsime vaikų komunikacinei kompetencijai ugdyti. Šią kompetenciją sudaro sakytinė kalba , rašytinė kalba, problemų sprendimas.
Capture

Mieli  tėveliai, Vilniaus visuomenė sveikatos biuro specialistai parengė Jums skirtą naujienlaiškį. Šiame pirmame naujienlaiškio numeryje sužinosite:

• Kaip reikėtų pasirūpinti vaiko burnos sveikata.

• Ką turėtų žinoti penkerių, šešerių metų vaikus auginantys tėveliai, svarstantys ar leisti vaiką metais anksčiau į priešmokyklinę grupę, į mokyklą.

Tikimės, kad mūsų naujienlaiškyje rasite naudingos informacijos, padėsiančios auginti sveikas atžalėles.

sveikos_atžalėlės_

Mamytei

„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ 

Šia pilietine iniciatyva,

kuri vyks 2016 m. sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną,

siekiama prisiminti prieš 25 metus vieningą piliečių siekį apginti valstybės nepriklausomybę.

Sausio 13-ąją visi kviečiami dešimčiai minučių užgesinti šviesą patalpose ir languose uždegti atminimo žvakutes.

PRISIMENU,

KODĖL JAU

25 METUS

ESAME LAISVI !

 Įsisekite neužmirštuolės žiedą prie savo širdies. Tai atminties ir pagarbos ženklas.

DSC02273

Rudenėlio šventė „Jums, seneliai, rudenėlis ir vaikučių šypsenėlės“

Įsibėgėjęs rudenėlis  barstydamas savo rudeniškas spalvas ir gėrybes,  spalio 21-22 dienomis  darželio bendruomenę sukvietė į  tradicinę  Rudenėlio  šventę „Jums, seneliai, rudenėlis ir vaikučių šypsenėlės“. Ši šventė ypatinga tuo, kad kiekvienos grupės vaikučiai kvietė į  grupės šventę savo senelius ir močiutes. Šventės metu vaikai dainavo, šoko ratelius , deklamavo, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, inscenizavo pasakėles apie rudens gėrybes bei  darbus.  Močiutės,  seneliai bei juos atlydėję vaikučių mamytės ir tėveliai  šoko ir trepsėjo kartu su vaikučiais , džiaugėsi puikia nuotaika.  Šia švente skatinama suburti šeimas ir kartas  pabūti   kartu  ir pasidžiaugti vieni kitais bei  auksaspalviu  rudenėliu.