home sitemap wheelchair

Š. m. sausio 19 d. l/d ,,Pagrandukas“ ,,Boružėlių‘‘ grupės ugdytiniai su mokytojomis vyko į pažintinę ekskursiją ,,Pažink Vilniaus senamiestį‘‘.  Ekskursijos metu vaikai aplankė Vilniaus miesto seniausią dalį-senamiestį, susipažino su senamiesčio pastatų ir jų elementų architektūriniu stiliumi, pamatė įvairias svarbias, lankytinas miesto vietas,  pastatus, kurie yra mūsų miesto paveldas,  kultūros dalis.

Vaikai vaikščiodami senamiesčio gatvelėmis džiaugėsi pastatų išskirtinumu, pastebėjo senamiesčio pastatų stogus, akmenimis ir akmeninėmis plytelėmis  grįstas gatveles. Išgirdo istoriją, pasakojimus, pamatydami, aplankydami seniausią Lietuvoje Šv. Mikalojaus bažnyčią, Vilniaus rotušę, populiariausią ir seniausią Lietuvoje Vilniaus universitetą, Prezidento rūmus.

Vaikai pastebėjo ir sužinojo apie Vilniaus miesto simbolius – Šv. Kristoforo herbą, Kunigaikščio Gedimino paminklą, prisiminė Vilniaus miesto įkūrimo istoriją, apžiūrėjo Gedimino pilį.

Didžiuodamiesi  gimtuoju Vilniaus miestu vaikai sukūrė meninį sveikinimą  ir savo  linkėjimus skyrė  Vilniui, kurį sausio 25 dieną visi sveikinsime su  700-ju gimtadieniu.

Vaikai kelionės metu įgijo daug žinių apie Vilniaus miestą, ugdėsi patriotiškumo jausmą. Išsakyti vaikų įspūdžiai,  džiaugsmas, meilė ir geros emocijos išliks ilgai vaikų širdyse.

-Vilniau, su gimtadieniu!, – kartojo vaikai.

Tegul, tavo, Vilniau, vardas skamba ilgai, ilgai.

 

 

„Boružėlių“ grupės mokytojos

Pirmasis Lietuvos mažųjų žaidynių projekto etapas ikimokyklinio amžiaus vaikams prasidės jau vasario mėn., kurio metu mūsų lopšelio-darželio ugdytiniai bus kviečiami įsitraukti į virtualius užsiėmimus  su treneriais ir  ugdysis savo skirtingas fizines galias. Vėliau projekto dalyviai organizuos Lietuvos mažųjų žaidynių festivalį savo įstaigoje, o sezono pabaiga bus pažymėta dešimtyje finalinių žaidynių festivalių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kur susitiks skirtingų ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos. Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Lietuvos mažųjų žaidynes nuo 2014 m. organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir RIUKKPA. Projekto metu siekiama ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, supažindinti bei įtraukti į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas taip skatinant džiaugsmą sportuoti, bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažų dienų stiprinti sveikatą. Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Lopšelio- darželio mokytojas Igoris ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta jau dalyvavo projekto organizuotame seminare, kurio metu aptarti ne tik esminiai projekto klausimai, etapai, svarbiausios datos, bet ir pristatyta, kaip efektyviai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvaciją dalyvauti fizinėse veiklose, pasitikėjimą savimi, fizines kompetencijas, kurti judėjimo džiaugsmą bei organizuoti rungtyniavimą.

Lopšelyje- darželyje “Pagrandukas” (Beržyno g. 7a) vyko edukacija “Nebaisos”. Vaikai iš arčiau susipažino su vienintele per Lietuvą keliaujančia nariuotakojų ekspozicija ir jos gyvūnėliais. Vaikai stebėjo ir tyrinėjo vorą- paukštėdą, tarakonus, gyvalazdes, kukurūzinį žaltį “Snieguolė”, afrikietišką drakoną “Agama” ir kitus gyvūnėlius. Vaikai klausėsi edukatoriaus pasakojimo apie gyvūnų mitybą ir gyvenimo ypatumus, kartu aptarėme jų išvaizdą. Drąsiausieji galėjo paglostyti kai kuriuos gyvūnus.
Edukacijos metu vaikai patyrė įvairių emocijų, nugalėjo savo baimes ir sužinojo daug naujo. Jie tyrinėjo ir samprotavo. Savo įspūdžius bei estetinius potyrius vaikai išreiškė piešiniuose bei aptardami atrastus dalykus.

“Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai su mokytoja Rasa  žuvusius Laisvės gynėjus pagerbė išvykoje  prie LRT memorialo Laisvės gynėjams atminti. Vaikai uždegė atminimo žvakutes, tylos minute pagerbė žuvusius gynėjus. Grįžę į darželį vaikai pasakojo savo įspūdžius, kuriuos patyrė dalyvaudami drauge su tėveliais Sausio 13-sios  išvakarėse mieste organizuotuose  renginiuose, žiūrėjo edukacinius filmukus,savo mintis reiškė įvairiomis priemonėmis.
Vaikai ugdėsi pilietiškumo ir tautinio tapatumo jausmą .

Minint prieš trisdešimt dvejus metus iškovotą pilietinę pergalę prieš agresorių, Sausio 13 d. 8.00 valandą ryto visoje Lietuvoje languose dešimčiai minučių uždegamos atminties, vienybės ir pergalės žvakutės.
Tradiciškai prie pilietinės akcijos prisijungė ir kartu paminėjo iškovotą istorinę pergalę l/d “Pagranduko” bendruomenė. Mes privalome prisiminti šią dieną kaip mūsų istorinę pergalę ir ja didžiuotis. Uždegamos žvakės simbolizuoja laisvės gynėjų laužus prie parlamento, apgintos laisvės šviesą ir mūsų vienybę. Ugdykime vaikų pilietiškumą kartu.🇱🇹

Minint Sausio 13-osios įvykius, “Svirpliukų” ugdytiniai bei mokytojos Inga ir Rasa dalyvavo išvykoje prie LRT memorialo Laisvės gynėjams. Kartu uždegėme atminimo žvakutes, apžiūrėjome televizijos ir radijo pastatą, lankėmės Lietuvos laisvės muziejuje.
Šios išvykos metu vaikai mokėsi laikytis susitarimų bei saugaus elgesio gatvėje. Jie domėjosi ir tyrinėjo socialinę aplinką. O svarbiausia- ugdėsi pilietiškumo ir tautinio tapatumo jausmą.

Priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ ugdytiniai kartu su mokytojomis Rasa ir Orinta dalyvavo Vilniaus saugaus miesto centro organizuotoje trumpalaikėje edukacinėje veikloje – „Saugus eismas“.

Dalyvaudami edukacinėje veikloje vaikai:

  • susipažino su eismo gatvėje aplinka ir joje egzistuojančia tvarka.
  • aptarė pėsčiųjų ir keleivių pareigas.
  • sužinojo, kokios priemonės didina pėsčiųjų eismo saugumą gatvėje.
  • ugdėsi eismo kultūrą.
  • įgytas žinias mokėsi pritaikyti praktinės veiklos metu.

Įgytas žinias  vaikai toliau plėtos ugdomojoje grupės veikloje „Kaip gatvėje ir kelyje būti saugiam?“.

Š. m. sausio 6-tą dieną ,,Pagranduko‘‘ darželį aplankė Trys Karaliai.

Mažieji ugdytiniai išgirdo kūdikėlio, gimusio Betliejuje,  istoriją, kurią papasakojo Žvaigždė  Vakarė. Vaikai stebėjo teatralizuotą Trijų Karalių eiseną ir išgirdo pasakojimą apie šios šventės prasmę. Karaliai papasakojo, iš kur jie atkeliavo, ir apdovanojo  smilkalais, auksu, mira visus susirinkusius linkėdami šventumo, gėrio, turtų, sveikatos , džiaugsmo ir meilės Kartu su vaikais Karaliai džiaugėsi ,,Pagranduko‘‘ eglutėmis.

Žvaigždė Vakarė paaiškino, kad šventės jau  baigiasi ir laikas nupuošti eglutes  darželyje ir namuose, o virš durų reikia parašyti Karalių vardų pirmąsias raides, kurios saugos  namus   nuo blogio.

Visi džiaugėsi, kad nuo šios šventės diena pradės ilgėti per gaidžio žingsnį; kasdieną diena ilgės, bus daugiau šviesos.

Mokytojos Jolita ir Rasa

 

Mūsų darželyje ( Beržyno g. 7a.) vyko šventinė pramoga skirta Trijų Karalių šventei paminėti. Į teatralizuotą pramogą su dovanomis atvyko Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Vaikai dainavo, šoko ir pabaigoje atsisveikino iki kitų metų su eglute !
Trijų Karalių pramoga suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir įvairių potyrių.
Tegul Trys Karaliai į Jūsų namus atneša gėrį, laimę, meilę, savitarpio supratimą, atjautą ir sveikatą.